ທົວໂຮງງານ

CAD

ການຕັດ

ສາງຜະລິດຕະພັນ ສຳ ເລັດຮູບ

ການກວດກາ

ກອງປະຊຸມປຸງແຕ່ງຮາດແວ

ການຫຸ້ມຫໍ່

ອາໄຫລ່ພາກສ່ວນ

ຫຍິບ

ການ​ຂົນ​ສົ່ງ

.